REZERWACJA/ RESERVATION

RESERVATION IN ENGLISH 

Wypełnienie poniższego formularza nie zobowiązuje do płatności, nie jest jednoznaczne z ostateczną rezerwacją.

Aby dokonać rezerwacji wstępnej, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.  Następnie otrzymają Państwo e-mail zwrotny z informacją o dostępności wycieczki (ewentualnej godzinie i dniu) oraz danymi do przelewu. Do czasu wpłaty, rezerwacja ma status tymczasowy, w każdej chwili można zmienić rezerwację bądź zrezygnować. Aby potwierdzić rezerwację, prosimy o wpłatę do 14 dni przed zaplanowanym dniem wycieczki.

Dziękujemy  Państwu za wybór naszego biura !

Regulamin Ecotravel Kefalonia

Regulations Ecotravel Kefalonia 22.03.19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecotravel Kefalonia , znajdujące się pod adresem: P.Valianou  11, 28100 Argostoli, Kefalonia. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Ecotravel Kefalonia następuje w celu rezerwacji, kontaktu z klientem oraz organizacji wycieczki.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust 1 c rozporządzenia RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania oraz okres wymaganej archiwizacji.
 3. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające , czyli współpracujące z nami inne firmy np. firmy wynajmujące pojazdy lub inne firmy turystyczne.

RESERVATION IN ENGLISH