JOURNEY/ PODRÓŻ

Kefalonia is a place so easy to get to from all over the world! 

One airplane or few hours of travel and you will be in our PARADISE ! 

IMG_1291.jpg

DSCN5408IMG-20180722-WA0009

tour 22.jpg

Below you will find some of the propositions how to get to the stunning island:

Starting our journey in Poland from cities such as Poznań or even Warsaw Modlin we have to go to Athens. I advise you to choose the cheapest carrier – Ryanair. Cutting costs will come handy, as the journey from Athens to Kefalonia can be even twice as expensive. Of course, we can go from Warsaw Chopin Airport with Aegan Airlines. Depending on the time of arrival to Athens, we can choose two options of reaching Cephononia: a flight with Olympic Air or Sky Express directly to Kefalonia (cost from 20-100 euros) or a KTEL bus ride – the length of the journey is about 7 hours (including 1 , 5-3,5 hours on the ferry + cost about 45 euros). To reach the KTEL stop, you should go to the center. This is an extra cost (6 euro bus or 10 euro metro / person).

Other connections are available in the summer season. A trip from Poland (Poznań, Warsaw and Katowice) to Peloponnese – Patra Araxos Airport (GPA). Charter flights are available in the TUI offer. Prices range from PLN 600-1200 in two directions (registered baggage 20 kg + 5 kg hand luggage). This option requires a little more independence. At the airport in Peloponnese, take a taxi (cost about 50 euros, about 40 minutes), which will take us to the port of Kyllini. At the port you must purchase a ferry ticket to Kefalonia (about 10 euros / person). Travel by ferry lasts 1h 15 minutes and the city where we will leave will be Poros. Depending on the location of our accommodation, we can again order a taxi or get on one of the KTEL buses (paying extra fees, of course, for a trip to Argostoli).

Another suggestion is a trip to Corfu (eg Ryanair or another carrier in the summer season, e.g. TUI, ITAKA, Rainbowtours). Then the only option is to travel by plane from Corfu to Cephalonia (cost 74 euro one way / carry-on baggage max. 8 kg). At the unfavorable arrival time in Corfu, you will need to stay overnight, but the advantage is the opportunity to visit the old town of Corfu, because it is near the airport.

Another option is a trip to London Stansted (eg from Poznań – Ryanair) and then from London Stansted directly to Kefalonia. There are also connections from Berlin (EasyJet) or Frankfurt International (Ryanair) directly to Kefalonia.

Next option I will present is a flight from Poland to Zakynthos. From the airport on the island, take a taxi (about 50 euros, 45 minutes) and get to the port of Agios Nikolaos. At the port, buy a ferry ticket to Kefalonia (about 10 euros / person, 1.5 hours). The city where we will be leaving in Kefalonia will be Pessada. Continue on to the place of accommodation – by taxi.

Last option is flight to Mediolan Bergamo for example from Poznan with Ryanair with great prices.  Here you will need to catch another airplane directly to Kefalonia ! It’s so easy !

As you can see, there are a lot of connections and anyone who wants to discover the island by themselves will find something for themselves. I recommend one of the above options plus hotel accommodation, which we can choose, for example, on booking.com. Do not worry about getting from the airport or from the port to the hotel. It is worth asking at the hotel for a transfer and help in getting there.


Kefalonia jest miejscem, do którego bardzo łatwo jest dotrzeć z każdego miejsca na świecie !

Jeden samolot lub kilka godzin w samolocie i już będziesz w naszym RAJU!

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak tutaj dotrzeć:

Pomijając pełne oferty dostępne w biurach Grecos, przedstawiamy jak dostać się na Kefalonię podróżując na własną rękę!

Rozpoczynając naszą podróż w Polsce z miast takich jak Poznań czy chociażby Warszawa Modlin musimy się udać do Aten. Radzę wybrać najtańszego przewoźnika – Ryanair. Obcięcie kosztów przyda się, gdyż podróż z Aten na Kefalonię może być nawet dwa razy droższa. Oczywiście możemy udać się z lotniska Warszawa Chopin liniami Aegan Airlines, ale nie da się ukryć że będzie to bardziej kosztowne. W zależności od godzin przylotu do Aten, możemy wybrać dwie opcje dotarcia na Kefalonię: lot liniami Olympic Air lub Sky Express bezpośrednio na Kefalonię (koszt od 20-100 euro) lub przejazd autobusem linii KTEL – długość przejazdu około 7 godzin (w tym od 1,5-3,5 godzin na promie + koszt około 45 euro).  Aby dotrzeć na przystanek KTEL należy udać się do centrum. Jest to dodatkowy koszt (6 euro autobus lub 10 euro metro/osobę).

Inne połączenia są dostępne w sezonie letnim. Podróż z Polski (Poznań, Warszawa i Katowice) na Peloponez – Patra Araxos Airport (GPA). Bilety czarterowe dostępne są w ofercie TUI. Ceny wahają się od 600-1200 zł w dwie strony (bagaż rejestrowany 20 kg + 5 kg podręczny). Opcja ta wymaga trochę więcej samodzielności. Na lotnisku na Peloponezie należy wsiąść w taksówkę (koszt około 50 euro, około 40 minut), która zawiezie nas do portu w Kyllini. W porcie należy zakupić bilet na prom na Kefalonię (około 10 euro/osobę). Podróż promem trwa 1h 15 min a miastem w którym wysiądziemy będzie Poros. W zależności od miejsca naszego zakwaterowania możemy znów zamówić taksówkę bądź wsiąść w jeden z autobusów KTEL (dopłacając oczywiście kilka euro za podróż np. do Argostoli).

Kolejną propozycją jest podróż na Korfu (np. Ryanair bądź inny przewoźnik w sezonie letnim np. TUI, ITAKA, Rainbowtours). Następnie jedyną opcją jest podróż samolotem z Korfu na Kefalonię (koszt 74 euro w jedną stronę /bagaż podręczny maks. 8 kg). Przy niesprzyjających godzinach przylotu na Korfu, konieczny będzie nocleg, ale plusem jest możliwość zwiedzenia starego miasta Korfu, gdyż znajduje się niedaleko lotniska.

Inną opcją jest podróż do Londyn Stansted (np. z Poznania – Ryanair) a następnie z Londyn Stansted bezpośrednio na Kefalonię.  Istnieją też połączenia z Berlina (EasyJet) lub Frankfurt International (Ryanair) bezpośrednio na Kefalonię.

Przedostatnią już opcją jaką przedstawię jest przelot z Polski na Zakynthos. Z lotniska na wyspie należy wsiąść w taksówkę (około 50 euro, 45 minut) i dojechać do portu Agios Nikolaos. W porcie zakupić bilet na prom na Kefalonię (około 10 euro/osoba, 1,5 godziny). Miastem w którym wysiądziemy na Kefalonii będzie Pessada. Dalsza podróż do miejsca zakwaterowania – taksówką.

Ostatnią propozycją dla Was jest przelot do Mediolanu Bergamo liniami Ryanair. Możecie się tam udać np. z Poznania w atrakcyjnych cenach. Następnie przesiąść się na samolot na Kefalonię ! Takie to proste!

Jak widać połączeń jest sporo i każdy kto ma ochotę samodzielnie odkryć wyspę znajdzie coś dla siebie. Polecam jedną z powyższych opcji plus zakwaterowanie w hotelu, który możemy sami wybrać np. na booking.com. Nie martwcie się również o dojazd z lotniska lub z portu do hotelu. Warto zapytać w hotelu o transfer i pomoc w dotarciu na miejsce.