ABOUT CEPHALONIA/ O KEFALONII

Cephalonia is the largest of the Ionian Islands. It is located between Lefkada and Zakynthos. The length of the coast is 254 km and on its route you will find countless beautiful, sometimes wild beaches. The capital of the island is the city of Argostoli. From here, we will reach the ferry (30 min, approx. 2.8 euro / person / one way) to Lixouri – the second near the larger city, but calmer and most suitable for families or older and all who want to relax and rest.

Cephalonia is the most mountainous of the Ionian Islands. The highest peak is the Ainos mountain range (the highest peak 1628 m.n.p.m.). There are 17 caves on the island, of which Melissani and Drogarati are best known.

The frightening fact about which we will surely hear being on the island is that it belongs to the most seismically active area. This means that earthquakes are often encountered here. Mainly they cover the area of ​​the Paliki peninsula – that is the area of ​​the city of Lixouri, however, also near Argostoli. Usually, these quakes are not strong, they can be hardly felt by visitors. When choosing the area of ​​the Ionian Sea, we have to adjust to the probability of an earthquake, but the inhabitants are used to it and prepared. It is a fact that they even perceive their absence as a bad sign.

Returning to more pleasant information about the island, I need to name places worth seeing. The famous Myrtos beach, a miracle over miracles, is a must-see point and of course taking a photo against the blue of the sea. Mentioned earlier caves: Melissani and Drogarati as places for tourists from all over the world to come here. Fiskardo, or one of the few places preserved after the great earthquake of 1953. Other places worth seeing are Sami, Agia Efimia and Assos – a picturesque town with traditional houses surrounded by lots of green trees. With Sami you can take a ferry to the nearby island of Ithaca – called the island of Odysseus.

Cephalonia is a very green island, which owes a lot of rainfall during the winter. Rain can fall here even a month without a break. As for the fauna, it is worth seeing the huge Caretta caretta turtles that can be found daily in the port of Argostoli (preferably from the morning hours to 12:00). Other attractions are open-air trips on donkeys or horse riding at the seaside.


Kefalonia jest największą z wysp jońskich. Znajduje się pomiędzy Lefkadą a Zakynthosem.  Długość wybrzeża wynosi 254 km a na jego trasie natrafimy na niezliczone piękne, czasem dzikie plaże. Stolicą wyspy jest miasto Argostoli. Stąd też dopłyniemy promem (30 min, około 2,8 euro/osoba/w jedną stronę) do Lixouri – czyli drugiego w pobliżu większego miasta, ale spokojniejszego i jak najbardziej nadającego się dla rodzin czy starszych oraz wszystkich pragnących zrelaksować się i odpocząć.

Kefalonia jest najbardziej górzystą z wysp jońskich. Najwyższym szczytem jest masyw górski Ainos (najwyższy szczyt 1628 m.n.p.m.). Na wyspie znajduje się 17 jaskiń, z których najbardziej znana są Jaskinia Melissani oraz Drogarati.

Przerażającym faktem, o którym na pewno usłyszymy będąc na wyspie jest to, że należy ona do najbardziej aktywnego sejsmicznie obszaru. Oznacza to, że trzęsienia ziemi są tu spotykane naprawdę często. Głównie obejmują one obszar półwyspu Paliki – czyli obszar miasta Lixouri, jednak w pobliżu Argostoli również występują. Zwykle trzęsienia te nie są mocne, mogą być mało odczuwalne przez zwiedzających.  Wybierając się w obszar Morza Jońskiego musimy nastawić się na prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi, jednak mieszkańcy są do tego przyzwyczajeni i przygotowani. Faktem jest, że nawet odbierają jako zły znak ich niewystępowanie.

Wracając do bardziej przyjemnych informacji na temat wyspy, muszę wymienić miejsca warte zobaczenia. Słynna plaża Myrtos, cud nad cudami, jest punktem obowiązkowym do zobaczenia i oczywiście zrobienia zdjęcia na tle błękitu morza. Wspomniane już wcześniej jaskinie: Melissani i Drogarati jako miejsca, dla których przybywają tu turyści z całego świata. Fiskardo, czyli jedno z niewielu miejsc zachowanych po wielkim trzęsieniu ziemi z 1953 roku. Kolejnymi miejscami wartymi zobaczenia jest Sami, Agia Efimia oraz Assos –  malownicze miasto z tradycyjnymi domami otoczonymi dużą ilością zielonych drzew.  Z Sami można wybrać się promem na pobliską wyspę Itakę – nazywaną wyspą Odyseusza.

Kefalonia jest bardzo zieloną wyspą, co zawdzięcza  sporej ilości opadów w okresie zimowym. Deszcz potrafi tu padać nawet miesiąc bez przerwy. Co do fauny warte zobaczenia są ogromne żółwie Caretta caretta, które spotkać można codziennie w porcie Argostoli (najlepiej od godzin porannych do 12:00). Innymi atrakcjami są wycieczki plenerowe na osłach bądź jazda konna nad morzem.


mapa
Źródło: https://www.pinterest.com.au/pin/677651075152278438/
greece map
Źródło: http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/greece-map/kefalonia-map-greece.htm